Det Norske Måltid

Universal Sound har gjort lydetterarbeid, lydmiks og voiceopptak til Det norske måltid.
Les mer om Det Norske Måltid på www.tellusworks.com