Det Store Spillet

Universal Sound leverte lydteknikere og lydutstyr til Det store spillet. Vi gjør også etterarbeid, lydmiks og voiceopptak.
Les mer om Det Store Spillet på www.tellusworks.com