Folk som slåss

Universal Sound har levert mannskap og utstyr til «Folk som slåss». Vi har også gjort lydetterarbeid og -miks.

Les mer om «Folk som slåss» på programmets Facebookside eller på www.max.no