Småbruket

Vi har levert mannskap og utstyr og gjort etterarbeid på «Småbruket».

Les mer om Småbruket på www.tv3.no