Transform learning
transform

Universal Sound har levert mannskap og utstyr til Transform i en årrekke. Transform skreddersyr e-læring, holdningskampanjer og internkommunikasjon.

www.transformlearning.com

Her kan du lese mer om noen av produksjonene vi har vært med på:
Innovasjon Norge
Oslo kommune – Vern for eldre
Antidoping Norge – Ren idrett